Dlaczego warto wybrać projekt domu z płaskim dachem?

Dachy płaskie to rozwiązanie, które jest coraz częściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Nowoczesny wygląd domu, pewna termoizolacja, większa powierzchnia użytkowa pomieszczeń, łatwiejsze i mniej kosztowne wykończenie wnętrz to tylko niektóre zalety budynków z płaskimi dachami.

Wybierając projekt budynku, należy zastanowić się nad aspektem prawidłowego wykonania termoizolacji dachu i elewacji jako współdziałającego systemu. Dach płaski jest łatwiej zaizolować, ponieważ mamy nieograniczony dostęp do wszystkich elementów dachu, które wymagają izolacji termicznej. Mówimy tu o stropie, attykach i elewacji, które można w sposób ciągły zaizolować bez mostków termicznych. Przy dachu skośnym najtrudniejszym elementem do zaizolowania jest niewątpliwie połączenie elewacji z izolacją termiczną dachu w części obejmującej płatew. Na dachu skośnym ważne jest wentylowanie, ponieważ służy odprowadzeniu wilgoci. Dach płaski nie wymaga wentylowania. Prawidłowo wykonana paroizolacja zapobiega przedostawaniu się wilgoci z wnętrza pomieszczeń do warstw dachu, więc możemy uzyskać szczelny dach bez konieczności wentylowania. Duża dostępność akcesoriów do dachów płaskich, takich jak wpusty dachowe, listwy, przepusty kablowe, odwodnienia awaryjne dachu, ułatwia skuteczne zaizolowanie. Z powyższych względów nie należy obawiać się budowy domu z dachem płaskim.

Jaki układ dachowy wybrać?

Wybór systemów na dach płaski jest odpowiedzialnym zadaniem. Należy dobrać rozwiązanie, które będzie odpowiadać oczekiwaniom Inwestora, a zarazem wypełni swoją funkcję – skutecznie zaizoluje budynek na długie lata. Żeby dokonać prawidłowego wyboru, niezbędna jest specjalistyczna wiedza, dotycząca technologii dachów płaskich. Należy wziąć pod uwagę między innymi takie aspekty jak: funkcja dachu, rodzaj obiektu, oczekiwania dot. trwałości i gwarancji, oczekiwania estetyczne, rodzaj podłoża, pochylenie dachu, oczekiwania ekonomiczne.

Rozwiązanie, do którego powinniśmy dążyć, to takie, w którym utrzymamy skuteczność zastosowanego układu pod względem hydroizolacyjnym i termoizolacyjnym przy jednoczesnym prawidłowym jego odwodnieniu. W tym celu należy sobie odpowiedzieć na pytanie, z jakich materiałów najlepiej wykonać poszczególne warstwy na dachu oraz jakimi parametrami powinny się one charakteryzować, a co najważniejsze: jak poszczególne warstwy będą ze sobą współpracować. Zastosowanie niewłaściwych materiałów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia remontów w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego systemu przed przystąpieniem do prac budowlanych. Pomogą w tym specjaliści – nie należy bać się dachu płaskiego.

Co w układzie dachowym jest najważniejsze?

Najważniejsze jest aby dach był szczelny i trwały na wiele lat. Aby to osiągnąć, niezbędna jest wiedza, jakie materiały i w jakiej konfiguracji w danych warunkach sprawdzą się najlepiej. Newralgicznymi elementami dachu jest hydroizolacja oraz system odprowadzenia wody. Pozostałe elementy do dobrania w układzie dachowym to termoizolacja oraz wybór technologii w jakiej wykonane zostaną spadki.

Jaką hydroizolację można wybrać?

Pod pojęciem hydroizolacji dachu płaskiego kryje się wiele materiałów. Są to różnorodne materiały papowe oraz materiały rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku. Wśród nich wyróżniamy takie jak: papy termozgrzewalne czy folie PVC, folie EPDM oraz folie TPO i FPO. Wybór należy uzgodnić z wykonawcą wyspecjalizowanym w budowie dachów płaskich.

Czym jest system odprowadzenia wody z dachu?

Wodę z dachu odprowadzamy przy pomocy wpustów dachowych i rzygaczy. Ich rozkład i rodzaj musi być dobrany do wielkości, kształtu i rodzaju pokrycia dachu, jak również do zaprojektowanych spadków na dachu. Układ tych elementów składa się na system odprowadzenia wody. Poprzez wpusty dachowe odprowadzamy wodę z dowolnego miejsca dachu bezpośrednio pionowo w dół do rury spustowej lub pod skosem – w zależności od uwarunkowań projektowych stosujemy wpusty proste lub skośne. Natomiast rzygacze są montowane w attykach dachu, z którego wodę odprowadzamy systemem koszy zlewowych i rur spustowych. Istnieje możliwość przeprowadzenia rur spustowych z dachu pod elewacją. Przy montażu odwodnienia z dachu nie można zapomnieć o przelewach awaryjnych, które montujemy w attykach, ale już powyżej podstawowego poziomu odpływu. Przelew awaryjny, jak sama nazwa wskazuje, służy do awaryjnego odprowadzenia wody w przypadku niedrożności wpustów dachowych lub rzygaczy. Wśród akcesoriów dachowych wspomagających odpowiednie odprowadzenie wody wyróżniamy: kominki i przepusty kablowe, łapacze śniegu czy kosze ochronne. Umiejętne zastosowanie powyższych elementów daje pewność skutecznego odprowadzenia wody.